Kleuters
Filters

Groep

Vak

Type

Wat kost een schoollicentie?
Vul het bijvoeglijk naamwoord in
In welke zin is het dikgedrukte woord juist afgebroken? [3]
Schrijf het woord dat je hoort met -nkje -ngetje of -etje
Vul het verkleinwoord met -je -pje of -tje in
Welk verkleinwoord met -nkje - ngetje of -etje hoort in de zin?
Vul het juiste verkleinwoord met -nkje -ngetje of -etje in
Schrijf de juiste uitgang -je -pje of -tje
Gebruik je een komma, dubbele punt of puntkomma achter het woord?
In welke zin is de komma, dubbele punt of puntkomma goed gebruikt?