Kleuters
Filters

Groep

Vak

Type

Erbij 11 tot en met 20 - som zichtbaar [2]
Het kind begrijpt dat de oppervlakte van een figuur niet verandert door omvormen.
Zoals een figuur verdelen in losse elementen of losse elementen van een figuur combineren tot een nieuwe figuur.
Erbij 11 tot en met 20 - som zichtbaar [1]
Het kind kan kritisch denken en redeneren over oppervlakte in probleemsituaties. [1]
Erbij tot en met 10 - som niet zichtbaar [3]
Het kind kan een roosterpatroon gebruiken als natuurlijke maateenheid voor het
Erbij tot en met 10 - som niet zichtbaar [2]
Het kind kan oppervlakte meten met een natuurlijke maat en begrijpt dat het aantal
Bijvoorbeeld: Hokjes of tegels tellen, afpassen met blaadjes papier.
Erbij tot en met 10 - som zichtbaar [5]
Het kind kan begrippen rond oppervlakte gebruiken in concrete situaties
- groot, groter, grootst(e), even groot; - klein, kleine, kleinst(e), even klein; - breed, breder, breedst(e), even breed; - smal, smaller, smalst(e), even smal.