Kleuters
Filters

Groep

Vak

Type

Erbij tot en met 20 - som niet zichtbaar [2]
Het kind kan gegevens in eenvoudige cirkeldiagrammen en lijngrafieken aflezen
Erbij tot en met 20 - som zichtbaar [4]
Het kind kan beelddiagrammen waarin de beeldfiguren waarden hebben die groter zijn
Bijvoorbeeld: Een fiets staat voor 100 fietsen.
Erbij tot en met 20 - som zichtbaar [3]
Het kind kan de oppervlakte van driehoeken en rechthoekige veelhoeken berekenen.
Bijvoorbeeld: Bepaal aan de hand van de maten de oppervlakte van de L-woonkamer.
Erbij tot en met 20 - som zichtbaar [1]
Het kind kan verschillende diagrammen en grafieken benoemen.
Beelddiagram, staafdiagram, cirkeldiagram en lijngrafiek.
Erbij 11 tot en met 20 - som niet zichtbaar [5]
Het kind kan in meetsituaties een geschikte oppervlaktemaat kiezen.
Bijvoorbeeld: De oppervlakte van een tuin druk je uit in m2; de oppervlakte van een stad in km2.